تبلیغات
کشاورزی نوین و پایدار - دستور العمل نمونه برداری از خاک
 
کشاورزی نوین و پایدار
دستور العمل نمونه برداری از خاک 
تجزیه خاك 
تجریه خاك برای تمام محصولات كشاورزی اساس توصیه كودی می‌باشد. نمونه‌هایی كه از مزارع آزمایشی گرفته می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. چه این نمونه‌ها اساس آزمایشات را تشكیل می‌دهند. نمونه‌های خاك از نظر مقدار مواد غذایی و سایر مواد مربوطه مورد تجزیه قرار می‌گیرند. 

نمونه خاك 
ایده‌آل‌ترین نمونه خاك بایستی حداقل 400 گرم وزن داشته باشد مگر اینكه مقدار بیشتر از 400 گرم درخواست شده باشد. نمونه‌ها بایستی داخل یك پاكت پلاستیكی ریخته شود و خود داخل پاكت دیگری قرار گیرد. اطلاعات هر نمونه را بایستی طوری روی پاكت نوشت كه پاك نشده و بتوان آن را خواند. اطلاعات بایستی شامل محل نمونه‌برداری، نام زارع یا مشتری و نوع محصول باشد.
به‌عنوان یك قاعده كلی مزارعی كه تا 10 هكتار وسعت داشته باشند را به‌عنوان یك واحد نمونه‌برداری می‌توان محسوب كرد. با توجه به این نكته كه كل مزرعه از بابت جنس خاك، نوع زراعت قبلی و نوع كود استفاده شده یكسان باشد. مزارع بزرگ و مزارعی كه از یك‌دستی برخوردار نیستند باید به قطعات كوچكتر یك‌دست تقسیم و از هر قسمت جداگانه نمونه‌برداری كرد.

وسایل مورد نیاز نمونه‌برداری
1- مته نمونه‌برداری چرخشی (در صورت در دسترس نبودن بیل و یا بیلچه ترجیحا" از جنس ضدزنگ) 
2- سطل پلاستیكی بزرگ 
3- پاكت پلاستیكی نمونه‌برداری 
4- برچسب بزرگ 

نمونه‌برداری از خاك باغات مركبات و میوه‌جات 
نمونه‌ای كه به آزمایشگاه‌های فوسین ارسال می‌گردد بایستی نماینده تمامی منطقه‌ای باشد كه در آن آزمایش پیاده می‌گردد. زمین محل آزمایش بایستی كاملاً یكنواخت بوده و هیچ تفاوت آشكاری در آن دیده نشود. برای تهیه یك نمونه بایستی در مسیری به شكل " w " در سطح مزرعه نمونه‌های فرعی تهیه گردد. 
توصیه می‌شود كه برای تهیه هر نمونه 20 تا 30 نمونه فرعی گرفته شود. نمونه‌های فرعی بایستی كاملاً مخلوط شده و از آن یك نمونه 400 گرمی برای ارسال به آزمایشگاه تهیه شود. 

مسیر گرفتن نمونه‌های فرعی

نمونه‌برداری خاك برای باغات مركبات ومیوه‌جات بایستی از عمق 25 تا 30 سانتیمتری تهیه گردد و قبل از نمونه‌برداری پنج سانتیمتر از پوشش روی خاك برابر شكل زیر كنار زده شود.

در باغات مركبات و میوه‌جات تهیه نمونه‌های فرعی بایستی به روش " w " شكل باشد و محل گرفتن آنها بایستی از محیط اطراف برابر شكل زیر باشد.
نمونه‌برداری بایستی از منطقه‌ای در زیر تاج درخت گرفته شود. 

نمونه‌ها بایستی طوری از زمین اطراف درخت گرفته شود كه نماینده خاك پای درخت باشد. قابل توجه است كه خاك بین ردیف درختان وضعیت متفاوتی از خاك زیر درخت دارد. بایستی بخاطر داشت كه وسائل نمونه‌برداری طوری تمیز باشد كه مانع آلودگی نمونه‌ها گردد. همچنین نمونه‌برداری نبایستی بعد از كود پاشی صورت گیرد. 

محل آزمایش 
نمونه خاك بایستی نماینده منطقه مورد آزمایش باشد. شرایط منطقه می‌بایست یكنواخت باشد. اندازه مزرعه آزمایشی با توجه به روش مصرف فرآورده و همچنین هدف آزمایش كه تحقیقاتی و یا ترویجی باشد متفاوت است. 

طرز نمونه‌برداری از خاك مزارع 
1- انتخاب مسیر نمونه‌برداری 
با استفاده از شكل W می‌توانیم مسیر نمونه‌برداری خود در مزرعه را تعیین كنیم. با توجه به شكل‌های پایین Wفرضی را طوری روی زمین تصویر می‌كنیم كه شروع و پایانش دور از محل ورود به مزرعه باشد و همچنین از نقاطی كه نمایانگر كل زمین نیست نیز نگذرد (مثل كنار پرچین‌ها، محل انبار شده كود حیوانی، محل‌های آغشته به ذغال و خاكستر چوب و غیره). 


2- چگونگی انجام عمل نمونه‌برداری 
در مسیر W فرض شده بر روی زمین حداقل 20 نمونه (و نه به هیچ وجه كمتر) با فاصله‌های مناسب به شرح زیر برمی‌داریم. ابتدا 5 سانتیمتر رویه خاك را كاملاً كنار می‌زنیم كیلو از خاك در عمق 15 سانتیمتری (15 سانتیمتر بعد از برداشتن 5 سانتمیتر رویه خاك) را برداشته داخل سطل پلاستیكی می‌ریزیم. 
بنابراین حداقل بیست بار نمونه‌برداری حدود 10 كیلوگرم خاك داخل سطل است. خاك داخل سطل را به‌خوبی به‌هم می‌زنیم و سعی می‌كنیم خاكی از درون سطل بیرون نریزد از خاك مخلوط شده داخل سطل بیشتر از نصف كیسه پلاستیكی نمونه‌برداری (حدود 1000-750 گرم) را پرمی‌كنیم و سر كیسه را محكم می‌بندیم. سپس روی كیسه برچسب زده، مشخصات مزرعه از قبیل جنس خاك، نوع محصول، محصول مورد كشت در آینده، كشت قبلی، اسم مزرعه، محل مزرعه، تاریخ نمونه‌برداری و نام نمونه‌بردار را ذكر می‌كنیم. 

نكات كلی و مهم در نمونه‌برداری 
1- خاك نمونه‌برداری شده نمی‌بایست حاوی برگ و ساقه گیاهان باشد. 
2- قبل از شروع به نمونه‌برداری از تمیز بودن وسایل نمونه‌برداری (مته یا بیل، بیلچه، سطل) مطمئن شویم. 
3- بعد از دادن كود به زمین نمونه‌برداری نكنیم. بهترین زمان نمونه‌برداری بعد از برداشت محصول است. 
4- یكی از مهمترین نكات اطمینان از صحت مشخصات ذكر شده بر روی برچسب است. مقدمه 
از تجزیه برگ نمی‌توان برای پیش‌بینی احتیاجات فصلی گیاهان به مواد غذایی استفاده نمود، زیرا سطح مواد غذایی در برگ بسته به زمان، مرحله رشد، شرایط محیطی می‌تواند تغییر نماید. از تجزیه برگ تنها برای تشخیص مشكلات تغذیه‌ای گیاه در مقطع خاصی از زمان استفاده می‌گردد. تجزیه خاك قابل اعتمادترین روش برای پیش بینی عناصر غذائی در دسترس است. 

وسایل مورد نیاز نمونه‌برداری 
1- قیچی 
2- كیسه پلاستیكی نمونه‌برداری 
3- برچسب بزرگ 

طرز نمونه‌برداری 
ابتدا مسیر نمونه‌برداری به شكل فرضی " w " ( همانند مسیر نمونه‌برداری خاك مزارع ) انتخاب می‌شود. در هر نقطه انتخاب شده برای نمونه‌برداری چندین برگ كه هم سن و از لحاظ مرحله رشدی مشابه هستند انتخاب می‌شود. معمولاً برگ‌هایی كه به اندازه واقعی خود رشد كرده باشند و دور از نقطه رشد گیاه باشند ترجیح داده می‌شود. 
تنها از برگ نمونه گرفته شود نه از ساقه و ریشه. از برگ‌های له و یا پاره شده، آلوده به آفات، بیماری‌ها و یا سایر عوارض استفاده نگردد. از نمونه‌برداری برگ‌های گل آلوده و یا آغشته به خاك خودداری شود. 
پس از انتخاب نمونه‌ها، برگ‌ها را كاملاً با هم مخلوط نموده و از آنها به اندازه‌ای كه یك پاكت پلاستیكی را پر كند انتخاب می‌گردد. 
اگر برگ‌ها خیس هستند آنها را با یك پارچه یا آب خشك‌كن خشك نمایید. سپس روی كیسه اتیكت بزنید و مشخصات مزرعه، تاریخ و سایر اطلاعات لازم را ثبت كنید. نمونه‌های مختلف را جدا از یكدیگر نگه دارید. 

توجه: 
نمونه‌برداری از برگ بایستی قبل از اولین محلول پاشی و ده روز پس از دومین محلول پاشی از كلیه تیمارها و شاهدها جداگانه صورت گیرد. 

نمونه‌های برگ و علوفه از گیاهان زراعی و نباتات علوفه‌ای 
نمونه‌برداری از برگ گیاهان زراعی 
از تجزیه برگ نبایستی برای پیش‌بینی احتیاجات فصلی مواد غذایی استفاده نمود، چونكه سطح مواد غذایی برگ بسته به فصل رشد، مرحله رشد، شرایط غالب رشدی متفاوت است. از تجزیه برگ تنها برای تشخیص مشكلات تغذیه‌ای گیاه در مقطع بخصوصی از زمان استفاده می‌گردد. تجزیه خاك از قابل اعتمادترین روشها برای پیش‌بینی وضعیت خاك مزرعه در فصل كشت است. از روش نمونه‌برداری كه برای خاك شرح داده شده است برای برگ استفاده می‌گردد. در هر نقطه تعداد زیادی برگ هم‌سن گرفته خواهد شد. ترجیحاً از برگ‌های توسعه یافته اولیه و خارج از محل رشد گرفته شود. 
تنها از برگ نمونه گرفته شود نه از ساقه و ریشه. از برگ‌های كوبیده شده و یا پاره شده آلوده به آفات، بیماری‌ها و یا سایر عوارض استفاده نگردد. از نمونه‌برداری از برگ‌های گل‌آلوده و یا آغشته به خاك خودداری شود. برگ‌ها را كاملاً با هم مخلوط نموده و از آنها به اندازه‌ای كه یك پاكت پلاستیكی پر شود انتخاب می‌گردد. اگر برگ‌ها خیس هستند آنها را با یك پارچه آب خشك‌كن خشك نمایید، اتیكت بزنید. نمونه‌های مختلف را جدا نگه دارید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1396/05/15 11:39 ب.ظ
Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you offer.

It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed information. Excellent read!
I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
شنبه 1396/05/14 07:36 ق.ظ
I just could not depart your website before
suggesting that I actually loved the usual information a person supply
in your guests? Is going to be again continuously to investigate cross-check new posts
جمعه 1396/04/9 07:32 ب.ظ
Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to make a very good article… but what
can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.
شنبه 1396/02/30 03:57 ق.ظ
Hello, I would like to subscribe for this blog to get most recent
updates, so where can i do it please assist.
سه شنبه 1396/01/22 09:34 ق.ظ
You are so awesome! I do not suppose I've truly
read through something like this before. So good
to find another person with some unique thoughts
on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up.
This website is something that is required on the web, someone with a little originality!
سه شنبه 1396/01/22 01:19 ق.ظ
I have read some just right stuff here. Certainly worth
bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to
make this kind of excellent informative site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :